Fredrik Wretman
20180530—20180729

Flames, caves, portals and flowers – Fredrik Wretman

Vernissage 9 juni kl 14.00-17.00

Utställningen pågår till 29 juli 2018

Öppettider: onsdag-söndag, kl 12.00-17.00

Kontakt: axel@olserodskonsthall.se

Fredrik Wretman gör ett återbesök till måleriets domäner och skapar vackra och underfundiga tuschmålningar på rispapper. Installerade på ett ledigt och elegant manér i Wretmans anda välkomnar han besökarna i rummet. Till utställningen kommer även en grupp mindre bronsskulpturer att ingå. Som pendang har en gigantisk fot i brons placerats vid konsthallens parkering (Big half foot).