4

Caspar Forsberg, Lukas Göthman, Daniel Jensen, David Nilson
20210401—20210509

4 är en grupputställning med konstnärerna: Caspar Forsberg, Lukas Göthman, Daniel Jensen och David Nilson. De representerar fyra av de mest intressanta samtida konstnärsskapen idag i Sverige.