Line Bergseth-Botanicum

20170413—20170609

Pressrelease Line Bergseth-Botanicum. Olseröds Konsthall, 13 april-9 juni. www.olserodskonsthall.se

År 1749 genomförde Carl von Linné sin skånska resa. Med väl detaljerade dagboks anteckningar kan man följa hans färder och beundran av Skånes flora. I maj månad uppehöll han sig i Vittskövle och utforskade dess omgivningar. Han lär ha besökt lilla byn Olseröd och färdats genom den stenlagda kastanjeallén som alltjämt finns kvar. Han hänfördes säkert av den utsikt som byns placering på Linderödsåsen gav.

Nu 268 år senare ställer Line Bergseth ut på Olseröds Konsthall. Det är samma hänförande utsikt över ett relativt oförändrat landskap förutom de vindkraftverk som finns utplacerade över nejden. LB har med sin utställning Botanikum skapat sitt eget botaniska universum likt Linné men med konstnärens perspektiv och process.
Där Linné går mycket metodiskt och vetenskapligt tillväga, har LB en helt annan bakgrund till sin bildvärld.

Floran inom konsten är ett kärt motiv genom hela världshistorien. Man ville fånga skönheten som även var förgänglig där det dekorativa och det symboliska värdet uppskattades högt. Det har även blivit föremål för något negativt, alltför trivialt. Särskilt inom samtidskonsten som vill ta upp ämnen av politisk och socialrealistisk karaktär. Men alltjämt återkommer man till blommornas unika förmåga att erbjuda något vackert ur enkla förhållanden. LB undersöker de mekanismer som måleriet har ur ett kvinnligt perspektiv.

Som ny på kunstakademiet i Oslo började hon att måla sina porträtt av blommor vid en tid då många ansåg måleriet som dött. LB angrep ämnet mer konceptuellt och målade sviter av dessa porträtt som hon ställde ut tillsammans med en installation av riktiga snittblommor som var nedstuckna i varsin egen flaska, hon skapade en blomsterhave för att visualisera den upplevelse som verkligheten ger mot den avbildade. Naturen har alltid haft och har fortfarande en viktig plats för LB i hennes konst. Ur den få hon inspiration och kraft.

I utställningsrummet kommer en större grupp av dessa porträtt att ställas ut ståendes på hyllor likt ett visuellt arkiv, en retrospektiv som ger betraktaren en uppfattning om den oerhörda mängd arbeten som har utförts. Likt Andy Warhols tidiga rumsinstallationer av hans berömda Flower paintings.
“Line Bergseths arbeten har det analoga seendet som förutsättning. Hon översätter blommans egenskaper-dess doft, dess färg, dess form – till måleri. Då det rör sig om en analogi byter upplevelsen sinne. Lukten byter plats med känseln, via synens förmåga att omvandla en visuell bild till en mental.” Gertrud Sandqvist “Line Bergseth Works 1993-1999”

I kombination till dessa presenteras även det senaste av LBs projekt: Fotosyntes. Det är en process där levande organismer tar hand om energi från ljus och lagrar den i kemiska bindningar.   (formel CO2 + 2H2O -> O2 + (CH2O) + H2O) Ett samspel mellan växter, solen, människan och djuren. Lines målningar kan ses som mikroskopiska bilder av en blomma som befinner sig i den processen. Här bearbetar LB den oljefärgen så tunt att den får en akvarellkänsla.

Den tredje sektionen är akvarellserien med namnet: Light from 79* north, 2002-2017. Det är en serie akvarellmåleri baserat på LBs besök vid Svalbard där hon besökte ögruppen i början av 2000-talet. Hon kände att naturen och upplevelsen var för stark att avbilda på plats så hon började måla efter minnet efter hemkomsten. Målningarna har en känsla som påminner Mark Rothkos abstrakta måleri med sina flerfaldiga nyansskikt.

Olseröds Konsthall, Olserödsvägen 52, Olseröd.