Sofie Proos

Sofie Proos har den egenheten att måla föreställande på ett klassiskt manér, men ändå få en samtida känsla och relevans i sina arbeten. Hon blev först uppmärksammad för sina porträtt av förebilder från tiden runt 1800. Intresset blev stort eftersom avsaknaden av ett relevant måleri i samtidskonsten var sällsynt. Hon har fortsatt att röra sig i tiden från sent 1700-tal till tiden runt sekelskiftet 1900, en lång tidsperiod hon känner sig hemma i. Hon undersöker kvinnornas roll i det ofta patriarkala samhället och dess utveckling. Det är ofta scener innehållande en grupp kvinnor som utforskar sin närhet och fjärran destinationer. Proos har en väl utvecklad teknik som hon fördjupade sig i på konstskolan: de klassiska grunderingarna, det flerskiktade måleriet bl a. Men även en lagom portion humor finns instucket i de olika betraktelserna över mänsklighetens vurm för flärd och äventyr.