Viveka Wallmark

Viveka Wallmark (f. -38)

Utställningar:
2016 Olseröds Konsthall, Olseröd (tillsammans med Gösta Wallmark)
2015 Galleri HAU, Lärbro, Gotland
2010 Kalkbruksmuseet, Bläse, Gotland
2003 Galleri Bergesen,

Verksam sedan 1980-talet då med bruksföremål som koppar, fat, vaser och muggar.
Arbetar numera med unika objekt. Hennes arbeten går mot en mer ursprunglig form likt den när människan skapade kärl för användning som i Kina och även den pre-Colombianska keramik traditionen.
Hållit egna kurser i sitt hem.

“Mina krukor är ringlade. uppbyggda, av stengodslera.
jag gör strängar av leran som jag bearbetar med ett litet verktyg – ett “sken”
för att få ihop skarvarna. Jag arbetar fram formen hela tiden,
med sken och med klappträ och direkt med mina händer tills krukan vuxit
till det uttryck som jag känner mig nöjd med.
Då är krukan färdig att brännas och ev. glaseras
Jag använder stenugnslera som bränns upp till 280 grader.
Keramik är för mig glädje. Att vara i min verkstad gör mig alltid glad.
Form uppstår då mina händer, mina redskap, möter leran, bearbetar och formar
den. Nära klotet finns lyckan, jag vill få leran att sjunga. Ibland kan kan glasyren
hjälpa mig att nå dit jag vill, ibland är det krukans form som behöver glasyren,
ibland finns den bara inuti krukan, det är krukan själv som bestämmer.”
Viveka Wallmark

Läs recensionen från utställningen på Olseröds Konsthall här.