Sense & Sensuality

Majlis Agbeck, Duda Bebek, Magdalena Svensson
20220414—20220522

Olseröds Konsthall

Sense & Sensuality

14 april-22 maj, 2022

Majlis Agbeck

Duda Bebek

Magdalena Svensson

 

I denna utställning möts tre konstnärer med olika bakgrund och inställning till sin konst. Trots olikheterna finns det en skör sinnlighet hos alla tre som binder dem samman. Som titeln på utställningen avslöjar så handlar det om känsla och sensualitet vilket kan tolkas på flera sätt. Från Magdalena Svenssons skira abstrakta former som svävar över duken blir steget inte långt till Majlis Agbecks koncentrerade symbolism noggrant broderade in i den flortunna organzan. Duda Bebeks kraftfulla och koloristiska måleri tar upp realiteter och den sinnliga kontakten mellan mor och dotter. Utställningen visar upp goda exempel på färgstyrka och sensualiteten men även psykologisk fördjupning, en subtil eftertänksamhet som löper genom konstverken.

Majlis Agbeck (f. 1948)

Det är något ursprungligt över Majlis Agbecks konst, de till synes primitiva formerna av djur i olika stadier är vid närmare granskning oerhört intrikata i sin uppbyggnad. Det sköra och arbetsintensiva i hennes konst ger betraktaren en inblick i människans strävan att ingå i något större och meningsfullt. Broderierna ser ut att sväva i ett flortunt hav av organza, en subtilitet som är ständigt fascinerande och mitt i detta finns små antydningar av espri vilket ger verken en fin dynamik.

Duda Bebek (f. 1983)

Med sin starka subjektiva färglyrik och mor-dotter narrativ har Duda Bebek hägnat in sitt eget område av det samtida måleriet. ”Jag arbetar med upprepningar av ett känslomässigt problem eller tillstånd, genom ”trial and error” försöker jag nå en punkt där målningen blir autonom och logisk i sin fysiska form. Målningarna som visas i utställningen är porträtt av barnet målade ur moderns perspektiv, där även moderns egen berättelse och psykologiska drama visualiseras. Barnet är en del av henne men samtidigt mitt i en process och en strävan att bli självständig och hitta sin egen identitet.”–Duda Bebek

Magdalena Svensson (f. 1965)

Cirkelns rörelse har länge varit Magdalena Svenssons signum men på senare tid har hon rört sig mot andra former och gester. Nu sveper de transparenta färgerna fram i olika symmetriska tillstånd vilket ger betraktaren en visuell resa genom rummet. Hon arbetar i en tradition sprungen ur Color-field painting med namn som Mark Rothko och Morris Louis men här har MS rört sig vidare mot ett oerhört sinnligt och sensuellt skimmer som får hennes verk att nästan integreras med rummet, en absolut fysisk och psykiskt stark upplevelse.

Mer info: axel@olserodskonsthall.se ; anette@olserodskonsthall.se

0704915977