Stolen Goods (Prometheus)

Fredrik Wretman, Helga Wretman
20210814—20210926

Stolen goods (Prometheus)

Utställningstiteln ”Stolen goods” är baserad på myten om Prometheus som stal elden från Hefaistos, konstskickligheten från Athena, och gav sedan dessa färdigheter till människorna.

Utställningen illustrerar inte på något sätt myten utan snarare behandlar konstnärernas tveeggade förhållande till sitt eget skapande. 

Allt är redan är gjort. Det enda som förändras är tiden och därmed också betydelsen. Det som förr betydde en sak betyder något annat idag. Därför måste allt formuleras om igen, på nytt, på nytt , på nytt… im Ewigkeit!!!

Elden (glöden) är en förutsättning för den skapande processen och mänsklighetens överlevnad. Har vi Prometheus att tacka för allt detta? Eller var det kanske en björntjänst? Är elden och skapandet också anledningen till civilisationens förfall? Vi ser en omvärld i kaos och lågor både fysiskt och etiskt. Svaret kan komma fortare än vi anar