Paraphernalia

Jakob Solgren, Gustaf Nordenskiöld
20160811—20161009

Jakob Solgren & Gustaf Nordenskiöld
Paraphernalia

Vernissage i konstnärernas närvaro 11 augusti, kl 16.00-19.00
Utställningen pågår till 2 oktober 2016.
Öppettider: onsdag till söndag, kl 12.00-17.00
www.olserodskonsthall.se

På Olseröds Konsthall presenteras utställningen Paraphernalia av Jakob Solgren & Gustaf Nordenskiöld. Som titeln antyder rör det sig om ett större antal föremål, utrustningar och artefakter som konstnärerna har installerat i det stora utställningsrummet. Det blir en vandring bland målningar av Solgren där han har fångat bitar av himmelen medan Nordenskiöld skapar en egen värld av keramiska objekt som påminner om någonting vi har mött tidigare.

Jakob Solgren
Mina arbeten inbegriper och aktiverar alltid väggen och det omgivande rummet, med måleri och skulptur. Jag ser mitt arbete som ett intuitivt tillvägagångssätt att studera naturen. Där jag som konstnär/vetenskapsman sätter upp ramar och regler för hur mina studier ska gå till och hur de ska gestaltas. Tinget och bilden förhåller sig inte bara till den fysiska direkta världen, utan innefattar även ett filosofiskt och esoteriskt perspektiv. En strävan efter att vara konkret. Små medel som skapar förskjutningar och sammanfogar oförenliga objekt till en större helhet. Upptagningen/ nedtagning sker i verkligheten. Detta får betraktaren att snabbt knyta an till det enskilda objektet och bilden, men genom dess flytande tillstånd bildas en osäkerhet och verkens befintlighet och gräns.
Jag vill försöka fånga himmelen.

Gustaf Nordenskiöld
Gustaf Nordenskiölds arbete kretsar kring minnen av objekt och tid.
Skulpturer som speglar ett utforskande av okända platser och kulturer sammankopplat med tolkningar av den samtid vi lever i. Dubbelbottnade objekt som är lättidentifierade och hemlighetsfulla samtidigt, verk som aktiverar minnen och påminner om kropp. Nordenskiölds verk är förankrade i verkliga föremål men ofta har det egentliga användningsområdet transformerats. Hans arbeten befinner sig i utrymmet mellan igenkänning, tvetydighet, figuration och abstraktion.
Det finns en fysisk närvaro genom metoden, en primitiv och förfinad kraftöverföring till lera, där spår från processen är viktiga i de färdiga objekten. Att bevara och visa på en handling, en tid. Att frysa ett ögonblick till eftervärlden som ett minne av dess tillkomst.

Gustaf Nordenskiöld arbetar som konstnär, designer och curator. Han har uppmärksammats med ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands.
Nordenskiöld finns representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö konstmuseum, ASU Art Museum i Usa och Magnelli, Musée de la céramique i Vallauris, Frankrike.

Olseröds Konsthall, Olserödsvägen 52, Olseröd
www.olserodskonsthall.se