Fredrik Wretman

Fredrik Wretman
20180530—20180729

I denna utställning som har titeln: ”Flames, caves, portals and flowers” har konstnären åter vänt blicken mot måleriet. Det var här en gång allt började på konsthögskolan i Stockholm i ett non figurativt manér skapade han impressioner påverkade av minimalism och den rådande post-modernismen. Ganska omgående gick FW över till foto som medium och skapade den stora sviten American Floors som blev hans genombrottsverk 1988-90. Redan här började han att genomföra sina vatteninstallationer, en vattenspegel som reflekterade en projicerad bild eller fotoverk, här skapades hans typiska eleganta känsla för rummet med en viss typ av stillhet/andlighet. Det var för 21 år sedan som vi gjorde en utställning tillsammans senast, Goatrans (Nuqui), där han introducerade sitt mest kända konstverk: ett självporträtt där konstnären sitter i lotusställning, skala 1:1. Denna idé om det seriella och fredliga kom att ställas ut i flera sammanhang och blev även en kommersiell succé eftersom alla hade råd att förvärva någon av de olika versioner av Goatrans, Minitrans och Microtrans. De senaste åren har FW arbetat med flera offentliga utsmyckningsuppdrag samtidigt som hans vurm för skulpturen har växt. De senaste utställningarna har innehållet en slags återblick till det mindre formatet av skulpturer med en dragning åt det antika förhållnings sättet: som små idoler, ikoner från en fjärran civilisation men ändå med ett kontemporärt uttryck. Man kan skönja det typiska självsäkra i de antika idealen men även i materialet, gjuten i brons.

Med de nya målningarna har FW rört sig mot en spontanism, särskilt i blomster motiven, men ändå med en koncentrerad centralpunkt där motiven är konkretistiska och minimalistiska. Inte helt olikt hans måleri från mitten av 1980-talet. Materialvalet är tusch på rispapper, en tradition som härstammar mer från asien, där FW har en ateljé vid ett risfält i norra Thailand. Konstverken genomsyras av skaparens nära förhållande till de båda länderna, fjärran östern möter västvärlden i en fruktbar konstellation.