Den Stora Tystnaden

Helena Blomqvist
20210626—20210808

Den Stora Tystnaden
I bildsviten Den Stora Tystnaden visar jag en egen värld där händelser och situationer vävs sammantill historier. Bildsviten är som en film, varje fotografi är som en scen i filmen. Fotografierna ger uttryck till en ödesmättad stämning av samtiden, ett existentiellt tillstånd, ett sökande, en insikt om att vår tid på jorden är begränsad. De flesta fotografier utspelas utomhus i mäktiga landskap som för tankarna till Ansel Adams äldre landskapsfotografi och Ingmar Bergmans Det Sjunde Inseglet, men i Den Stora Tystnaden finns även en komik i rustningen och dess tunga otymplighet.Den Stora Tystnaden berättar en historia om en grupp med riddare som ger sig ut i filmiska scenerier. Verken binds samman av teman som motstånd och försvar, och legenden om Jeanne d Árc. Rustningen blir ett nödvändigt skydd för att vistas i världen. Jag har utforskat bilden av Jeanne d Arc, iscensättningar av hennes legend. I filmer, teateruppsättningar, fotografier, målningar, skulpturer. Mina väninnor har fått inträda rollen som Jeanne. Det finns en stämning i verken av att något extraordinärt och oerhört har hänt, en ”cygne noir” händelse. Svarta svanar dyker upp vid en bergssjö. Himlen ser ut att brinna. Verken utspelas i ensliga bergslandskap, bland taggiga rosensnår, på klippiga stenstränder vid havet.Riddarna anländer till en stenig strand i månskenet, den stora tystnaden breder ut sig.