bibliotheca

Var med och bygg 2019 års verk på Kivik Art Centre:

BIBLIOTHECA –arkeologiskt bibliotek av Ulla Viotti

Nu startar arbetet med årets stora verk på Kivik Art Centre – Ulla Viottis BIBLIOTHECA – arkeologiskt bibliotek. Verket, som blir 6m i diameter och 2,25m högt, byggs i hårdbränt tegel i nyanser av svart med en smal öppning in till ”biblioteket”. Där inne reser sig bokhyllor med ca 2 000 inmurade böcker i tegel med namnen på kända författare inpräglade på ryggarna.

Ulla Viotti är en av Sveriges mest välrenommerade tegelkonstnärer. Hennes verk har ofta en mystisk, lätt arkaiserande karaktär, som om en tidigare civilisation lämnat ett för oss okänt spår. Tanken går till ett arkeologiskt fynd, en utgrävning från länge sedan glömda tider, som nu sett dagens ljus – det hemliga biblioteket. Relationen till den omgivande naturen har alltid varit central för Ulla Viottis verk, vilket gör just Bibliotheca särskilt lämpligt på Kivik Art Centre.

” Med sin sällsynta förmåga att avlocka sitt jordnära arbetsmaterial ständigt nya möjligheter har Ulla Viotti nått fram till ett unikt och suggestivt formspråk i dialog med naturen och fyllt av arkeologiska associationer.( ….) Resultatet är anslående, fantasieggande och meditativt och finns att beskåda både i Sverige och utomlands. Ulla Viotti är en sann ambassadör för teglet.”

Boken « Ur jorden – till jorden » (Bokförlaget Signum/Atlantis 2008)

”En harmonisk rund form i det material som ligger henne varmast om hjärtat: tegel. Hon kallar sin skulptur ett ”arkeologiskt bibliotek”. En minnesmättad borg för poesin och berättandet med referenser inte bara till värn och försvar utan även till den levande, kämpande litteraturen.”

Sune Nordgren, curator

Gå in på www.kivikart.se och ta del av betalningsinformationen!

IMG_8105