Irrelevant-Group Show

IRRELEVANT 1 november – 31 januari 2024
Öppet efter överenskommelse.
En grupputställning med konstnärer som har ställt ut tidigare på Olseröds Konsthall. Titeln anspelar på hur konsten hamnar i skymundan när stora världshändelser tar all plats i mediarummet, samtidskonsten kan ibland kännas irrelevant eftersom det som händer runt omkring oss sker väldigt snabbt, speciellt när det gäller konceptuell politisk konst. Däremot har konsten ändå en självvårdande uppgift som är viktig i dessa tider, därav titeln med flerbottnad betydelser.
Konst är ju relevant trots allt.
IRRELEVANT ir1elevan4t l. 01—, l. -vaŋ4t, adj. -are; n. o. adv. =.
Etymologi
[jfr t., eng. o. ä. fr. irrelevant, nylat. irrelevans (gen. -antis); av IN-, pref.2, o. RELEVANT]
i sht jur. som i ett visst sammanhang är utan betydelse l. intresse, likgiltig, betydelselös.
Kontakta konsthallen för ytterligare information: axel@olserodskonsthall.se
mobil: 0704915977