NÄRMRE SOLEN

NÄRMRE SOLEN

Är en utställning med Ingrid Furre, Ingvild Hovland Kaldal, Helena Olsson.

Tyvärr har hemsidan låst sig på vissa funktioner och är under reparation. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar.

NÄRMRE SOLEN
INGRID FURRE
INGVILD HOVLAND KALDAL HELENA OLSSON
6 april-14 maj, 2023. Vernissage kl 13-17.
Olseröds Konsthall
I konsthallens första utställning för säsongen har vi bjudit in de tre konstnärerna Ingrid Furre, Ingvild Hovland Kaldal och Helena Olsson.
Titeln Närmre Solen får oss att tänka på uppvaknandet, både i naturen och oss själva när det sakta blir ljusare och varmare, en spirituell känsla infinner sig, ett lyckorus som även kan skapa betänksamhet mitt i skimret då det finns disharmoni och antagonism både bland människor och för naturen i vår omgivning. Vi kan ändå känna att framtiden bär på något positivt för oss alla lika säkert som att våren med sin helande hand får allt att vakna upp med en hoppfullhet som mänskligheten alltid bär med sig. De tre konstnärerna som är utbildade på Malmö Konsthögskola och även bor och arbetar där har samtliga fördjupat sig i den konstnärliga processen på ett själsligt plan där egna erfarenheter men även sociala strukturer dissikeras på ett intuitivt och analytiskt vis. Med tre olika utgångspunkter kommer konsthallsrummet att aktiveras på helt skilda premisser där besökarna får navigera genom de olika känslolägena och den fysiska diskrepansen mellan konstverken. En väg där konsten kommer att leda oss till ökad medkänsla och förståelse vilket förhoppningsvis leder oss Närmre Solen.
Ingrid Furre (f. 1983) Furres arbeten pendlar mellan det abstrakta och det föreställande med en dragning åt det poetiska där hon undersöker hur kroppen definieras, skapar mening och speglas av sin omgivning. Hon rör sig fritt mellan olika tekniker och material för att framställa sina tankar och visioner, ofta i skulpturala konfigurationer, i denna utställning vänder hon sig mot det tvådimensionella med applikationer och reliefer för att visualisera de former och funktioner som upptar hennes tankemönster.
Ingvild Hovland Kaldal (f.1985) Hennes arbeten tar upp ämnen som intuition, människans sårbarhet och undermedvetna tankar. I denna utställning visar hon ett större ylle-verk i kardad ull som kommer att dominera utställningsrummet, ett dukat bord, en måltid med gäster samtidigt en bildvärld som glider över i fragment av former. Hennes andra grupp av verk är stengodsskulpturer i form av äpplen som har gått över tiden-lite skrumpna med en brunröd nyans.
-Jag tänker mig äpplena som dom är, som äpplen-inte som en metafor för något annat. Att något i vår tid kan vara så enkelt, att det inte finns lager på lager av information. En mänsklig erfarenhet av något universellt som att äta ett äpple. Jag tror det finns en längtan efter det äkta. Verken jag visar handlar kanske just om den mänskliga erfarenhet och vår samhörighet till denna genom handlingar som repeteras.
Helena Olsson (f. 1982). Olssons arbeten tar upp ämnen som utopier, drömmar och ideal och hur den enskilda människans behov kan kopplas samman med en del av en större struktur. Hon arbetar med performance, installation och video där hon ofta blandar autentiskt och iscensatt material för att återse delar ur historier och på så sätt skapa nya. I denna utställning visas videoverk som består av hemmabyggda städredskap gjorda av enkla, billiga material tänkta att effektivisera och underlätta arbetet och på så sätt frigöra tid. Redskapens utformning och rörelserna i videoverket antar en hyperrealism och absurditet, där videoverkets snabba skiften och ljud handlar om en slags sinnestämning och ett tillstånd som kan uppstå i vardagens repetitiva karaktär.
-I mitt konstnärskap arbetar jag med vardagsliv och återkommer alltid till den eviga strävan hos människan att få det bättre och en ständig längtan till något annat.
För ytterligare information kontakta: Axel Mörner tel 0704915977, axel@olserodskonsthall.se www.olserodskonsthall.se Olserödsvägen 52, 29795 Degeberga. Öppettider: ons-sön, 12-17.